Medicijngebruik

Heeft uw kind medicijnen nodig onder schooltijd, dan bieden wij hier graag een zo zorgvuldig mogelijk helpende hand. 

Op bijgaand 
toestemmingsformulier kunt u alle belangrijke informatie rondom het ziektebeeld, het medicijn en de wijze van toediening vermelden.  Als u het formulier vervolgens inlevert bij de betreffende leerkracht, zal  hij/zij verder met u overleggen over de te nemen stappen.