Dit leren wij in de plusgroep

Leerlingen die niet voldoende uitdaging vinden in de reguliere leerstof en mogelijk meerbegaafd zijn, krijgen extra aandacht buiten de groep.

Na zorgvuldig onderzoek (via het digitaal handelingsprotocol begaafdheid, een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs) en overleg tussen ouders, leerkracht en intern begeleider, werken de kinderen ÚÚn uur per week in een klein groepje buiten de eigen klas. 

Dit schooljaar is er een groepje met leerlingen uit groep 4 tot en met 6 en een groepje met leerlingen uit groep 7 en 8. Juf Eefje Groenland begeleidt deze groepjes. Het doel van deze begeleiding is het bevorderen van het creatieve, analytische en praktische denken.

De klassikale lessen die de kinderen hierdoor missen worden opgenomen in het zelfstandig werken en vormen zo een extra uitdaging.