Verkeersexamen
In groep 7 nemen onze leerlingen deel aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Dit examen bestaat uit twee onderdelen:

Theoretisch verkeersexamen, voorjaar 2016Praktijkgedeelte
Om goed voorbereid van start te gaan wordt er vooraf een aantal keer in de praktijk geoefend onder begeleiding van ouders. De leerlingen fietsen een route door Bladel om zo te wennen aan verschillende verkeerssituaties. Tijdens het verkeersexamen moeten de leerlingen zelfstandig een route fietsen die wordt aangegeven via bordjes.

Theoriegedeelte
Ook het theoriegedeelte wordt intensief geoefend. Er is een speciaal werkboekje met oefeningen voor het schoolverkeersexamen. Dit boekje wordt besproken in de klas en als huiswerk meegegeven. Het verkeersexamen bestaat uit zeven onderdelen met elk vijf vragen.

Het is verstandig om samen met uw kind aandacht te besteden aan verkeerssituaties, verkeersborden en verkeersregels, bijvoorbeeld als u onderweg bent. Ook wordt geadviseerd om het theoretische gedeelte thuis te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende website: www.vvn.nl/examen.