Fietsen en fietsenstalling
De fietsenstalling is overvol, daarom hebben we een aantal maatregelen getroffen:
  • Er is bij de fietsenstalling een duidelijke indeling per groep gemaakt. 
  • We hebben een zogenaamde 'fietsgrens' vastgesteld: PROVINCIALE WEG - DE GASPELDOORN - SNIEDERSLAAN - EUROPALAAN. Heeleind en Sniederslaan voorbij de Gaspeldoorn vallen erbuiten. De kinderen die in een van deze straten of binnen dit gebied wonen, moeten te voet naar school komen (of worden gebracht). 
  • Wie na school zijn fiets nodig heeft kan deze gemakkelijk thuis gaan halen. Bij dringende gevallen even afstemmen met de groepsleerkracht.
  • Het kan voorkomen dat een kind dat een paar huizen verder woont wÚl met de fiets mag komen en uw kind niet. We beseffen dat, maar dit soort situaties krijg je bij elke grens die getrokken wordt.
  • We zien er op toe dat kinderen voor en na school en tijdens de pauzes uit de fietsenstalling blijven, als ze daar niets te zoeken hebben.