Brabants Verkeersveiligheids Label
Als school hebben we het BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label) gehaald. Dat wil zeggen dat we op een goede en verantwoorde manier bezig zijn met verkeerseducatie in en rondom school.

Eén van de criteria voor het behalen van het BVL is het hebben van een verkeerswerkgroep. Hierin zitten een aantal teamleden, één directielid en twee verkeersouders. De werkgroep zet zich elk jaar in om het zo veilig mogelijk te maken voor onze kinderen.

Hierbij speelt ook de verkeersmethode een belangrijke rol. Met de methode ‘Wijzer door het verkeer’ hebben we de ideale combinatie gevonden tussen theorie en praktijk.

De werkgroep stelt elk schooljaar een activiteitenplan op, waarin precies staat beschreven welke activiteiten en acties ondernomen worden. Denk hierbij aan projecten, praktische lessen, verkeersveiligheid in de schoolroute, contact met externen, etc. Zie activiteitenplan 2016 en activiteitenplan 2017.

Als school hebben we goed contact met andere BVL-scholen uit de gemeente Bladel. Elk jaar is er een zogenaamde BVL-netwerkbijeenkomst waarin deze scholen hun ideeën en ervaringen met elkaar delen. In het schooljaar 2014-2015 is er een her-controle uitgevoerd. Het label blijft de komende drie jaar behouden.