Ophalen van de kinderen
In de Bergmolen is het twee keer per dag erg druk vanwege het grote aantal kinderen dat naar school komt of weer terug naar huis gaat. Als proef gaan we daarom vanaf week 11 (maandag 13 maart 2017) onderstaande afspraken rondom het ophalen van de  kinderen invoeren:

Waar uw kind(eren) opwachten?
  • Alle ouders wachten op de speelplaats op hun kind(eren) en niet meer op het trottoir voor de school.
  • De conciŰrge zorgt dat de poorten aan het eind van de schooldag open zijn.
  • Pas wanneer de bel gaat, mogen ouders de speelplaatsen opgaan.
  • Ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 spreken zelf een vaste plaats af met hun kind(eren).
  • De kleuters verlaten de school via de deur van het handvaardigheidslokaal. Ouders wachten de kinderen op voor het raam van het lokaal van hun kind. De ouders van kinderen uit groep 1D wachten bij het huisje/voetbalveld.
  • Vervolgens lopen ouders samen met hun kind naar hun fiets, auto of naar huis.
Waar uw auto parkeren/fiets stallen?
  • Eerst uw fiets weg zetten en dan wachten op de speelplaats zorgt voor een overzichtelijkere situatie. 
  • Fietsen kunnen geplaatst worden tegen het hek van de school, de binnenkant van de gele afscheidingsstangen, aan de overkant van de straat en op de stoep bij het elektriciteitshuisje. 
  • Plaats uw auto nooit bij de gele afscheidingsstangen en voor de poorten, zodat overstekende kinderen een goed overzicht hebben. 
Graag tijdig aanwezig
Helaas komt het steeds vaker voor dat ouders hun kind(eren) te laat op komen halen. Wij willen u erop attenderen dat u tijdig op de speelplaats dient te staan.

Tussentijdse evaluatie
In week 16 van 2017 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats van deze nieuwe manier van ophalen.  U kunt als ouder uw bevindingen kenbaar maken door een mail te sturen naar onze werkgroep verkeer. Deze zullen dan meegenomen worden in de evaluatie.

Tip: Komt iemand anders uw kind ophalen, geef bovenstaande afspraken dan door!