Verkeer
Veiligheid is een belangrijk aspect op school. Een school moet kinderen die veiligheid kunnen bieden op verschillende manieren.

In het protocol verkeersveilige afspraken worden algemene afspraken rondom verkeersveiligheid beschreven die wij als school belangrijk vinden.

In groep 7 nemen onze leerlingen deel aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het onderwerp verkeer? Stuur dan een mail naar onze werkgroep verkeer. Uw mail wordt per ommegaande beantwoord.