Verkeer
Veiligheid is een belangrijk aspect op school. Een school moet kinderen die veiligheid kunnen bieden op verschillende manieren.

Nieuwe afspraken rondom ophalen van kinderen
In de Bergmolen is het twee keer per dag erg druk vanwege het grote aantal kinderen dat naar school komt of weer terug naar huis gaat. Als proef gaan we daarom vanaf week 11 (maandag 13 maart 2017) de volgende afspraken rondom het ophalen van de kinderen invoeren.Verkeersexamen groep 7, mei 2016

In het protocol verkeersveilige afspraken worden algemene afspraken rondom verkeersveiligheid beschreven die wij als school belangrijk vinden.

In groep 7 nemen onze leerlingen deel aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het onderwerp verkeer? Stuur dan een mail naar onze werkgroep verkeer. Uw mail wordt per ommegaande beantwoord.