Gezonde School
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!Boomfeestdag groep 7, maart 2016

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat Ún hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze kinderen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Bovendien hebben wij als school speciale aandacht voor het themacertificaat 'Welbevinden en sociale veiligheid'. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet:
We werken met de methode Leefstijl.
We zorgen dat de leerlingen een veilige basis hebben.
We zorgen voor constructief overleg met de ouders van onze leerlingen.
We bieden een sociale vaardigheidstraining aan en volgen de sociale ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Kijk voor aanvullende informatie op Gezonde School.