Partners
Nummereen Kinderopvang
De buitenschoolse opvang wordt bij ons op school verzorgd door Nummereen Kinderopvang. Leerlingen kunnen 52 weken per jaar bij Nummereen terecht. Dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen zijn er medewerkers van Nummereen op school aanwezig.
Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes.


Centrum voor Jeugd en Gezin+
De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de uitvoering van de Jeugdwet ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin+. Alle Kempengemeenten hadden al een Centrum voor Jeugd en Gezin. De + staat dus voor meer Kempengemeenten die samenwerken en meer taken om uit te voeren. Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij het CJG+ terecht voor hulp en ondersteuning. In sommige situaties is een uitloop naar 23 jaar mogelijk.

Centrum Passend Onderwijs
Het Centrum Passend Onderwijs heeft een loketfunctie waar ouders/verzorgers, scholen en instanties in de regio kunnen aankloppen voor vragen en ondersteuning met betrekking tot het onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd en de voorschoolse educatie.


Peuterspeelzaal de Woelige Hoek
Peuterspeelzaal de Woelige Hoek maakt onderdeel uit van Stichting Peuterspeelzalen gemeente Bladel. De kernopdracht van de peuterspeelzaal is het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd variërend van 2 tot 4 jaar door middel van het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.