Ouderraad
De ouderraad is een door de ouders gekozen vertegenwoordiging die enerzijds de ouderbijdragen beheert en anderzijds, in samenwerking met het schoolteam, een aantal evenementen in en om  school organiseert. Op de jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor alle ouders een uitnodiging ontvangen, vindt de installatie plaats van de gekozen leden. Er wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven uit de vrijwillige ouderbijdragen van het afgelopen schooljaar. Eens per zes weken heeft de ouderraad overleg met de directeur en  één van de leerkrachten over allerlei lopende zaken en plannen.

Juffenfeest kleuters, juli 2016Voor iedere groep is een klassenouder aangewezen. Hij/zij is de rechterhand van de leerkracht. De klassenouder coördineert  en organiseert hulp bij binnen- en buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld het regelen van vervoer bij excursies, het verzamelen van ouders  die een groepje  kinderen willen begeleiden, etc.). Ook attenties bij verjaardagen van leerkrachten, bij ziekte, huwelijk etc. worden door de ouderraad verzorgd, samen met de leerlingen uit de betreffende groep. 

Mededelingen/verzoeken richting ouders worden zoveel mogelijk gecommuniceerd via onze maandelijkse infokalender. Onderstaand het overzicht van ouders die dit schooljaar deel uitmaken van de ouderraad.
Zie schoolgids voor telefoonnummers en adressen.

 
Ouderraad schooljaar 2016/2017
Voorzitter Marijke Brandsma
 Secretaris Annemieke van den Boomen
 Penningmeester Natasja Bierens
 Klassenouder groep 1/2A Karin Tenbült
 Klassenouders groep 1/2B Afra van Brakel, Sonia Corstiaans
 Klassenouder groep 1/2C Marieke Meijer
Klassenouder groep 1D Marieke Lavrijsen
 Klassenouder groep 3A Miranda van Laarhoven
 klassenouder groep 3B Marieke Lavrijsen
 Klassenouder groep 4A Afra van Brakel
 Klassenouders groep 4B/5B   Marieke Meijer, Hanneke Mariën
 Klassenouders groep 5A Miranda van Laarhoven, Carli van Es
 Klassenouders groep 6A Annemieke van den  Boomen, Saskia van Eekert
 Klassenouder groep 7A Esther Janssen
Klassenouder groep 7B Natasja Bierens
 Klassenouders groep 8 Marijke Brandsma, Saskia van Eekert, Olga Lemmens