Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Jan en Jet groep 5, juni 2016
Voor een aantal beslissingen hoort het college van bestuur van Onderwijsstichting KempenKind vooraf de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit een gekozen afvaardiging van ouders en medewerkers vanuit de stichting.

De leden van de GMR geven gevraagd of ongevraagd advies, terwijl voor een aantal besluiten van het bestuur vooraf de instemming van de GMR vereist is. Dit is geregeld in het medezeggenschapsreglement.

Voor een overzicht van de leden van de GMR zie website Onderwijsstichting KempenKind.