Stage co÷rdinatie
 
De Franciscusschool wil een bijdrage leveren aan de opleiding van stagiaires, in het bijzonder als oefenplek waar studenten de noodzakelijke praktijkervaring kunnen opdoen. Ze worden daarbij begeleid door onze leerkrachten.
 
Samen met de opleidingsschool werken wij aan het begeleiden/opleiden van de stagiaires. Er moet sprake zijn van voortdurend ontwikkelen en leren. Uitgangspunt is daarbij begeleiding vanuit het werken.
 
Het is ons beleid om stagiaires van de opleidingen ROC Welzijn, Sport & Bewegen, ROC Onderwijsassistent en PABO de gelegenheid te geven werkervaring op te doen in de praktijk. Tevens geven wij de leerlingen van het VMBO van het Pius-X College (school voor voortgezet onderwijs) gelegenheid tot snuffelstage.
 
De co÷rdinatie van de stageplaatsen en de introductie van stagiaires is in handen van onze stage co÷rdinator. 
Jantine van Nieuwkuijk
Jantine van Nieuwkuijk
Stage co÷rdinator
di-middag
jvnieuwkuijk@kempenkind.nl
tel 0497-381549