Aanvullend onderwijs
Remedial teaching
Remedial teaching staat voor extra uitleg en hulp aan kinderen in groep 1 t/m 8 die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching wordt individueel of in kleine groepjes gegeven.

Plusgroep
Leerlingen die niet voldoende uitdaging vinden in de reguliere leerstof krijgen extra aandacht buiten de groep. Er is een plusgroep voor de middenbouw (groep 3/4/5) en een voor de bovenbouw (groep 6/7/8).

SOVA-training
De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 die op het gebied van sociale vaardigheden een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Deze training wordt jaarlijks onder schooltijd gegeven voor kinderen in de midden- en bovenbouw. De middenbouw (groep 4/5) werkt met de methode 'de bikkelclub', de bovenbouw (groep 6/7/8) met de methode 'bikkels in de dop'.

 
Maria van Lieshout Maria van Lieshout
Remedial teacher
groep 1 t/m 4
di/wo/do
mvlieshout@kempenkind.nl
tel 0497-381549 
Ilse de Laat Ilse de Laat
Remedial teacher
groep 3/4
wo-ochtend
idlaat@kempenkind.nl
tel 0497-381549 
 Kim Valkenaars Kim Valkenaars
Remedial teacher
groep 3/4
wo-ochtend
kvalkenaars@kempenkind.nl
tel 0497-381549 
Esther van Bladel Esther van Bladel
Remedial teacher
bovenbouw
ma- en do-ochtend
tel 0497-381549  
Alexander Fransen Alexander Fransen
Remedial teacher
bovenbouw
wo-, do- en vrij-ochtend
afransen@kempenkind.nl
tel 0497-381549 
Eefje Groenland Eefje Groenland
Plusgroep
di-ochtend (2 uur)
egroenland@kempenkind.nl
tel 0497-381549
Ilse de Laat  
Ilse de Laat
SOVA
wo-ochtend (1,5 uur)
idlaat@kempenkind.nl
tel 0497-381549