Interne begeleiding
De Intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft co÷rdinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat wanneer de leerkracht een hulpvraag heeft, de IB-er dit gaat onderzoeken en gaat kijken wat een passende oplossing is.
 Suzan van de Ven
Suzan van de Ven
Intern begeleider
ma/di/wo
svdven@kempenkind.nl
tel 0497-381549