Gerealiseerde doelen 2015-2016

Identiteit

Met het team is een visie op ICT ontwikkeld, met name het werken met Snappet is hier een vervolg op. Leerkrachten zijn vaardig geworden in het werken met Snappet.

Pedagogisch klimaat
  • Sport en bewegen is nog duidelijker onderdeel van het curriculum van de Franciscusschool. De rol van sport en bewegen is goed weggezet in het jaarplan.
  • We hebben activiteiten besproken om de uitgangspunten van Leefstijl een impuls te geven en te borgen. Enkele thema's krijgen het komend jaar extra aandacht door ze schoolbreed aan te pakken.
  • Het vignet Gezonde School is toegekend.

Didactisch klimaat
De methodiek Klankkast (groep 1/2) en de taalmethode Taal actief (groep 4 t/m 8) zijn verder uitgewerkt en geborgd. Co÷peratieve werkvormen worden structureel ingezet. Leerkrachten hebben hier goede handvaten en vaardigheden voor.
We stimuleren leerlingen een grote verantwoordelijkheid  voor hun eigen leeproces te nemen. Op teamniveau zijn de mogelijkheden hiervoor besproken en deze worden het komend jaar verder uitgebouwd.

Doorgaande lijn
Dyscalculie. Onze aanpak hebben we vastgelegd in een Protocol ernstige rekenproblemen.

Kwaliteitszorg op teamniveau
Trendanalyses zijn uitgevoerd door de IB-er en gepresenteerd aan het team. Leerkrachten hebben de gegevens van hun eigen groep geanalyseerd en besproken met de IB-er. In de groepsplannen zijn daarna de doelen en acties uiteengezet.

Visietraject KempenKind
Door twee directeuren van KempenKind is op onze school een audit uitgevoerd. Deze audit is besproken met het team en we hebben hier de punten voor verdere ontwikkeling uitgehaald. Hiervan worden er enkele opgenomen in de planning voor het nieuwe schooljaar.