Meepraten
Naast het vaste team van medewerkers is een groot aantal ouders actief betrokken bij onze school.Open avond, april 2016

In diverse overlegorganen wordt meegepraat over praktische en beleidsmatige zaken.  Zie ouderraad, medezeggenschapsraad, schoolraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 
Naast meepratende, zijn ook meehelpende ouders heel belangrijk! De hulp van vele ouders, en niet te vergeten grootouders, bij activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden, is onmisbaar voor ons!