Resultaten
Wij doen er alles aan om goed en passend onderwijs te bieden. Niet alleen op didactisch gebied maar ook op sociaal-emotioneel en organisatorisch gebied stellen wij ons steeds weer nieuwe doelen.  Voor een uitgebreid verslag van de behaalde resultaten in het afgelopen schooljaar zie  jaarverslagen co÷rdinatoren 2016-2017  en  gerealiseerde doelen 2016-2017.

Co÷peratief leren groep 7, september 2016
Hoe tevreden zijn onze leerlingen over hun school in 2017-2018?  
Eind april 2018 is bij de kinderen van groep 6 t/m 8 een tevredenheidsonderzoek afgenomen.

De uitslag van het onderzoek stemt ons zeer tevreden; een gemiddelde score van 8,0 is een score waar we met recht trots op mogen zijn!

Het bespreekpunt dat we uit de uitslag halen, is de 6,5 score op: ĹHoe graag ga je naar school?ĺ Dit punt gaat besproken worden in de leerlingenraad en met name met de leerlingen van groep 6, 7 en 8 zal dieper op deze waardering worden ingegaan.

In de nieuwe visie voor de komende jaren staat in het gewaagde doel beschreven dat de leerlingen voor het grootste deel eigenaar zijn van hun eigen leerproces; dit betekent indirect ook dat ze mede verantwoordelijk zijn voor het plezier dat ze op school beleven. Door de leerlingen actiever te betrekken bij de aangeboden stof en hen hierin meer keuzevrijheid te geven, streven we ernaar dat de kinderen uiteindelijk met meer plezier naar school gaan.

Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten, zie de website Scholen op de kaart van de Onderwijsinspectie.

Hoe worden wij beoordeeld door de Onderwijsinspectie?
Op 20 maart 2017 heeft de inspectie de Franciscusschool bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Zie inspectierapport.