Schoolgids
De schoolgids geeft u inzicht in de manier waarop het onderwijs op de Franciscusschool is ingericht en georganiseerd. Tevens geeft deze gids informatie over alle praktische zaken die voor het schooljaar 2016/2017 voor u van belang kunnen zijn. Workshopmiddag november 2014

De gids geeft duidelijk aan waar onze school voor staat. Ze is bestemd voor ouders van kinderen die al op school zitten, maar ook voor andere belangstellenden. Ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, wordt duidelijk gemaakt wat ze van onze school mogen verwachten.

Wij informeren u graag over ons onderwijs, onze zorg voor kinderen, de resultaten van ons onderwijs en de missie van onze school. Wij vinden dat goed ge´nformeerde ouders een positieve invloed hebben op de schoolloopbaan van hun kinderen.

Deze gids vormt samen met het schoolplan en het jaarverslag een bijdrage aan het planmatig verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

De schoolgids verschijnt jaarlijks na goedkeuring door de Medezeggenschapsraad en wordt aan alle ouders verstrekt. Mocht de gids vragen oproepen of wilt u meer weten dan zijn wij altijd bereid u hierover meer te vertellen. Suggesties voor verbetering van deze gids zijn altijd welkom.