Onze leerlingen
Op dit moment telt de Franciscusschool ruim 300 leerlingen. Ons streven is dat kinderen aan het eind van groep 8:
  • Belangrijke vaardigheden hebben aangeleerd: ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen, om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen.
  • Zich de noodzakelijke kennis op verschillende vakgebieden hebben eigen gemaakt.
  • Een zekere mate van creativiteit hebben.
  • Zich sociaal ontwikkeld hebben.
Wij gaan ervan uit dat kinderen die dit beheersen zich staande kunnen houden in een voortdurend veranderende maatschappij.
Banden plakken groep 5, juni 2016

Wettelijke eisen
Wettelijke eisen ten aanzien van wat we de kinderen moeten leren zijn geformuleerd in de kerndoelen. Per vak wordt daarin aangegeven wat het minimum is dat we van dat vak moeten bijbrengen. Hierover kunt u meer lezen in ons schoolplan.

Passend onderwijs
De Franciscusschool onderschrijft het standpunt van passend onderwijs: regulier als het kan, speciaal als het moet. Wij zien verschillen tussen leerlingen niet als een probleem maar als uitdaging en stemmen ons onderwijsaanbod, de instructie en begeleiding af op de behoeften van de leerling, passend binnen het groepsproces.