Visie

Samen werken aan de toekomst van ieder kind

Onderstaand in het kort onze visie voor de komende jaren. Lees hier de volledige tekst.

Workshop techniek, november 2015Identiteit
Als katholieke school begeleiden wij kinderen op hun weg naar volwassenheid in een snel veranderende wereld. We hebben aandacht voor respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, weerbaarheid en persoonlijk presteren.

Pedagogisch klimaat
Wij bieden een passend pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig, competent en sociaal vaardig voelen.

Didactisch klimaat
Wij creŰren een optimaal didactisch klimaat waarin kinderen, binnen hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten, hun kennis kunnen vergroten.

Betrokkenheid
Wij richten ons onderwijs betekenisvol in en houden rekening met een snel veranderende wereld, waardoor kinderen betrokken, geprikkeld en nieuwsgierig aan het werk gaan.

Doorgaande lijn
Wij hebben een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, waarin we rekening houden met de kerndoelen.

Rol van de leerkracht
Als coachende leerkracht laten we de kinderen van en met elkaar leren, zodat ze groeien in hun zelfstandigheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid.