Ouders
Lentewandeling kleuters mei 2016
Wanneer zijn de gymlessen en hoe te regelen als u voor uw kind een dag verlof wilt aanvragen? Wilt u als ouder graag actief meedenken en -praten over praktische  en/of beleidsmatige zaken?  We hebben hier een aantal belangrijke onderwerpen voor u verzameld
.  Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar de schoolgids. Mocht u daarin geen antwoord krijgen op uw vraag, dan horen wij dat graag.