School
Vooraanzicht Franciscusschool
In ons schoolgebouw is een kunstwerk aangebracht met een hand van een leerling uit elke groep. Deze handen zijn het symbool voor herkenbare uitgangspunten en de missie van onze school: samenzijn, saamhorigheid en ontwikkeling en groei van klein naar groot. Dit kunstwerk komt terug in ons logo.

Onderwijsstichting KempenKind
De Franciscusschool behoort tot Onderwijsstichting KempenKind. Hier ligt de zorg voor 15 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs. KempenKind heeft een moderne onderwijskundige visie, gericht op 2030. Een inspirerend filmpje: