Leskist 'De Middeleeuwse stad' en bezoek  ’t Oude Slot Veldhoven
In onze klas (6A) werd een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land gaan bewerken? Wat was de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis kreeg de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzochten we in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen. De kinderen gingen aan de slag met een rekenopdracht met middeleeuwse munten en een boodschappenlijst, het bedenken van een klucht voor het volgende carnaval, het bestuderen van een stadszegel en het uitvoeren van monnikenwerk. In de opdrachten werden verschillende thema’s over het leven in de middeleeuwse stad behandeld die ook in de reguliere lesmethodes aan bod komen, zoals: de markt, feest, bestuur en rechtspraak, eten, wonen, kleding, geloof, boerenleven en oorlog. Ten slotte speelden we nog het standenspel. Welk lot wacht je als boer, burger, geestelijke of edelman? Elke keer bleek de edelman te winnen... Ook zijn we donderdag 26 maart 2015 naar ’t Oude Slot geweest in Veldhoven. Wat nu Museum ‘t Oude Slot is, was in de late middeleeuwen het leengoed 'Valgaten' van de hertog van Brabant.
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015
Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015 Middeleeuwse leskist groep 6A maart 2015