Schoolverzuim en verlof

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, uw kind móet naar school. In de leerplichtwet staat dat ieder kind vanaf zijn vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar wordt, verplicht is naar school te gaan.
Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de school.
Een andere reden kan ontstaan door “een gewichtige omstandigheid”, in de meeste gevallen buiten de wil van ouders om. Bijvoorbeeld een bruiloft of een begrafenis. U moet daarvoor vooraf toestemming vragen bij de schooldirecteur.
De mogelijkheden om buiten de schoolvakanties verlof te krijgen voor een gezinsvakantie zijn zéér beperkt. Hier vindt u een uitgebreide toelichting met aanvraagformulieren: leerplichtwet en aanvraagformulieren:     vakantieverlof buiten de schoolvakantie
                                                       vrijstelling schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden
en een aanvraagformulier voor een werkgeversverklaring voor verlof.

Dit aanvraagformulier voor verlof dient tijdig ingediend te worden bij de directeur van de school. De toekenning of afwijzing moet schriftelijk gebeuren en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar is daar in opgenomen.
Als geen verlof aangevraagd is of als de directeur het verlof afgewezen heeft mogen de leerlingen dus niet van school gehouden worden. Als dit toch gebeurt heeft de directeur de verplichting om dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Wij hopen u hiermee  voldoende te hebben geďnformeerd. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de directeur of met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bladel, mevr. A. Maas, afdeling Welzijn, tel. 361443.