Staking vrijdag 13 april

03-04-2018
Beurt aan Brabantse en Limburgse scholen!

Op 13 april zal onze school opnieuw een dag dicht zijn vanwege de estafettestakingen. De stakingsbereidheid op de Franciscusschool is onverminderd hoog, hierdoor is onderwijs aan ruim 300 leerlingen onmogelijk op 13 april. We betreuren het feit dat de problematiek in het onderwijs opnieuw gevoeld wordt door onze leerlingen en vragen hiervoor uw begrip. In de brief die op 30 maart uitging naar alle leerlingen van de Bladelse KempenKindscholen, wordt dieper ingegaan op dit onderwerp.