Staking 5 oktober

20-09-2017
Kinderen een dagje vrij!

Inmiddels bereiken ons steeds meer vragen over de landelijke staking van 5 oktober. Wij als Franciscusschool hebben een inventarisatie gedaan onder de medewerkers naar de stakingsbereidheid. Hieruit blijkt dat die bereidheid erg groot is en vandaar hebben we dan ook besloten om op 5 oktober mee te doen aan de landelijke stakingsdag. Meer informatie volgt snel!